Sunday, April 28, 2013

احمدی نژاد و قوانین کوانتوم


دورانی که من به دانشکده می رفتم ( البته حالا هم می روم ولی به نوعی دیگر) درسی داشتیم به اسم فیزیک کوانتوم که موضوعاتی مثل قانون نسبیت انشتین یا قوانین تابع نور و انرژی و موج تا حدودی در زیرمجموعه آن جا می گیرند. بطور خلاصه : یکی از مهمترین قوانین کوانتوم اینست که زمان به عقب برنمی گردد.نقل قولی از انشتین هم هست که می گوید اگر تمام انرژي های دنیا هم جمع شوند غیر ممکن است بتوانند زمان را یک ثانیه به عقب برگردانند. اینست که بشر هرگز موفق به ساختن ماشین زمان نمی شود ( بگذریم که مخترعان مورد نظر فارس نیوز توانسته اند اینکار را بکنند ولی همه ما می دانیم بر فالس نیوز حرجی نیست!) بهرترتیب اینکه چیزی از دست شما می افتد و می شکند دیگر قابلیت برگشت به شکل اولش را ندارد هم بر اساس همین قوانین کوانتوم است. 
اما ربط این موضوع به نوشته من چیست ؟ توضیح می دهم : اینکه زمان یک ثانیه به عقب برگردد یا برنگردد یا فیزیک و ثانیه ها و موج و طول موج چه اهمیتی در زندگی روزمره اجتماعی ما داردد فقط ناظر به یک نکته با اهمیت است : اگر زمان به عقب بازنمی گردد پس مردم هم در طول قرنها زندگی انسانی متوجه این واقعیت شده اند ورفتارشان را هم با آن تطبیق داده اند و این خودش پیام بزرگی در اوضاع و احوال امروز ما در آستانه انتخابات دارد: به نظر من گروه های سیاسی نباید خودشان را زیاد برای آوردن و دعوتنامه و راه انداختن خیل کثیر و غیره برای وارد کردن آدم هایی مثل رفسنجانی یا حتی سید محمد خاتمی ٬خسته کنند. چون طبق قوانین فیزیک زمان به عقب بازنخواهد گشت تا دوباره این دو نفر با آن سابقه های درخشان و پرافتخار---تورم ۵۰ درصدی وبرنامه های اقتصادی که افراد زیادی را زیر چرخ های خود له کردند ‌و تعلیق برنامه هسته ای و الگوی توسعه سیاسی که هیچ ارمغانی برای مردم نداشت ---بتوانند رای های زیادی کسب کنند و مردم به آنها رای بدهند. بهرترتیب مردم خر نیستند و چیزی به اسم حافظه هم دارند و شاید چیزی نگویند یا جلوی دیگران و درب و همسایه و همکار و فامیل ناله نفرینی کنند و غری بزنند و نقش شبه روشنفکری بازی کنند و فحشی نثار دولت کنند اما ته دلشان همه می دانند این احمدی نژاد بود که قواعد بازی و رسم ریاست جمهوری را در این کشور برهم زد و نشان داد ریاست جمهور کسی نیست که همیشه به مردم نشان داده شده است. مهم نیست کاندیدای مورد نظر احمدی نژاد از فیلتر شورای نگهبان بگذرد یا نگذرد یا حتی در انتخابات کاندید بشود یا نشود یا حتی شخص دیگری از تیم رییس جمهور در انتخابات بعدی باشد یا نباشد یا حتی رییس جمهور بعدی که باشد ؟مهم اینست که احمدی نژاد در تمام این سالها هرروز تصویری جدید به مردم نشان داد و آرزوهایی را برجسته کرد که درون بیشتر آدم های این کشور و منطقه مرده بود. او جنبشی را پایه گذاری کرد و تصویری از یک دولتمرد به مردم نه فقط ایران بلکه منطقه ( و دنیا ) نشان داد  که با همه تصاویری که از دولتمردان و سیاسیون در ذهن افراد نقش بسته بود فرق داشت و همین بزرگترین فرق احمدی نژاد بود٬‌هست و خواهد ماند و همین برای او و هوادارانش کافیست. و برای همین است وقتی کاندیداهای مختلف را می بینی که از امیدها و آرزوهایشان برای مردم حرف می زنند و آن یکی را که در مقابل استاد چهارزانو روی زمین می نشیند احساس می کنی حرف هایشان چیز جدیدی ندارد و همه مصنوعی و مردم فریبانه است. من همیشه عقیده داشته ام حضور آدمی به اسم محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران در منطقه خاورمیانه٬‌منطقه ای که همیشه پر از دخالت های بی جای امریکا و پر از انواع آدم های دیکتاتور بوده است در این برهه زمانی خاص در براه انداختن انقلاب های عربی بی تاثیر نبود. این را از خودم نمی گویم چون به کشورهای مختلف سفر کرده ام و با آدم های مختلف هم حرف زده ام بنابراین حرفم را لااقل  بر اساس دیده ها و صحبت های شخصی خودم می گویم. حالا بگذاریم سایت الف خودش و صاحب امتیازش و بقیه نویسنده هایش را نخبه و تمام کسانی که در انتخابات ۸۸ به احمدی نژاد رای دادند را زیر دیپلمه هایی بداند که در طبقه نخبگان جایی ندارند٬ بگذاریم ابراهیم اصغرزاده او را پوپولیست تمام عیاری بداند که اصول گراهای سنتی حریفش نمی شوند و طبقه عوام با  او ارتباط برقرار می کنند.بگذاریم آن دیگری او را شرخری بخواند که ابزار تمدن و متمدن بودن را بلد نیست. مهم اینست که احمدی نژاد نسخه امثال این افراد را طوری پیچید که خود آنها هنوز هم خبر ندارند! مثال این آدم ها مثال مردی است که متوجه شد دزدی در خانه اش آمده و سرگرم باز کردن قفلی است‌٬ به او گفت چکار می کنی ؟ گفت ساز می زنم! گفت این چه سازیست که صدایش در نمی آید ؟ گفت فردا صبح صدایش درمی آید. حالا به قول دوستان نقل  اصولگراهای خیمه زده بر قدرت و ثروت و تمامی منابع در این کشور است وشیر پاک خورده ای به نام احمدی نژاد که صبح و ظهر و شب دق شان بدهد. قرآن کریم می فرماید «قل موتوا بغیظکم» از فرط خشم بمیرید! بگذاریم و بگذریم که سهم دشمنان احمدی نژاد از دوران ریاست جمهوری او همین خشم و حسادت و حقد و کینه بس!