Saturday, February 12, 2011

مصر پس از مبارکیک روز پس از استعفای رییس جمهور اسبق مصر محمد حسنی سید مبارک و جانشینی ارتش به جای او سوالات زیادی در این مورد وجود دارند که : از این پس چه ؟

1- در حال حاضر شورای عالی دفاع مسئولیت حکومت را در دست دارد و ریاست آن برعهده ارتشبد محمد حسین طنطاوی 75 ساله است که در طول 20 سال گذشته وزیر دفاع بوده و در اسناد دیپلماتیک منتشر شده توسط ویکی لیکس از قول دیپلمات های امریکایی آمده که او " سگ مبارک" است. ارتش امروز در بیانیه ای اعلام کرد مشغول بررسی تغییرات در قانون اساسی است که 6 مورد را شامل می شود ؛ بعلاوه ارتش به تعهدات بین المللی مصر منجمله صلح با اسراییل پایبند است و فعلا خیال امریکا و اسراییل راحت شده است . مقررات منع آمد و شد به نیمه شب تا صبح محدود و وزرای قبلی دولت مبارک به عنوان وزرای موقت در سمت خود ابقا شده اند هرچند برای 20 نفری از مسئولان دولتی اجازه عدم ترک کشور صادر شده است اما...

سوال اینست که ارتش تا چه زمانی قصد دارد کنترل امور را در دست بگیرد ؟ ارتش مصر مورد احترام مردم این کشور است و با این حال باید به یاد داشت که مصر از سال 1952 و سرنگونی ملک فاروق طی کودتای نظامی تا کنون عملا زیر یوغ نظامیان بوده است. ناصر نظامی بود ؛ سادات و مبارک هم هردو نظامی بودند و حتی سلیمان که مانند مظفر الدین شاه ناکام ماند هم ارتشی است.
فعلا ارتش قول داده بسرعت زمینه را برای انتخابات ازاد فراهم کند و مدتی معادل 6- 9 ماه را برای این کار نیاز دارد اما معلوم نیست آینده چه اتفاقی بیفتد. آیا ارتش اجازه می دهد افرادی از اخوان المسلمین برای انتخابات کاندید شوند ؟ اگر این افراد در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیروز شوند چه اتفاقی می افتد ؟ ایا ارتش حاضرست به هرقیمتی کنترل را در دست نگه دارد تا مبادا مخالفین امریکا و اسراییل به قدرت برسند و صلح را ملغی کنند ؟

2- باقی ماندن ارتش و حکومت نظامیان در مصر ایده آل امریکا و اسراییلست ؛ مانند اتفاقی که در ترکیه برای سالها افتاد و نهایتا در چند سال گذشته بوده که حزب حاکم توانست دم ارتش را کوتاه کند و سران آن را از بازی بیرون بیندازد.
باید دید ارتش مصر نهایتا کدام طرف را برمی گزیند مردمش یا امریکا را ؟ آیا ارتش مصر هم کاردرستی که ارتش ایران انجام داد را تکرار می کند ؟ بخصوص که مردم مصر تازه به قدرت خودشان پی برده اند و اگر توانستند مبارک را برکنار کنند توانایی در افتادن با ارتش را دارند هرچند برای ارتش احترام زیادی قایلند اما این احترام می تواند جای خودش را به سرعت به مخالفت بدهد چنانچه فعلا معترضین هنوز هم به بهانه جشن در میدان تحریر قاهره حضور دارند و رهبران غیر رسمی آن می گویند تا یک هفته دیگر هم در این میدان خواهند بود.

3- امروز در الجزایرکمی شلوغ بود. می دانم مخالفین و سبزها می گویند الجزایر با ایران رابطه اش خوبست! که طبیعی هم هست . نباید فراموش کرد الجزایر چندین سال حافظ منافع ایران در امریکا بوده و قرارداد الجزایر برای حل وفصل دعوای ایران و امریکا بر سر گروگکان گیری هم در این کشور به نتیجه رسید. الجزایر هم عملا زیر یوغ ارتش است و سال 1992 ارتش نتوانست به حکومت رسیدن اسلامگرایان را تحمل کند ؛ کودتا کرد و شد آنچه نباید می شد. دیر یا زود اتفاقات مصر در الجزایر هم شروع می شود. آینده داستان های زیادی در آستین دارد.