Monday, September 20, 2010

نگاهی به تاریخ جهان-1 *در تاریخ جهان رژیمی وجود داشت به نام آپارتاید مستقر درآفریقای جنوبی. این رژیم درست سال 1948 تاسیس شد و اساسش برجدا سازی یا تبعیض نژادی بود که ریشه های آن به دهه 30 و 40 میلادی و حتی پیش تر از آن به دوران استعمار هلندی ها و بعد بریتانیایی ها برمی گشت. بهرحال رژیم آپارتاید مردم آفریقای جنوبی را به سه دسته تقسیم کرده بود :" سیاهان یا بانتو ها" ، "سفید ها" و "رنگین پوستان" که اعقاب هلندی وبریتانیایی هایی بودند که با مردم محلی مخلوط شده بودند. البته بعدا دست بندی
چهارمی به نام "اسیایی ها" که عمدتا هندی و پاکستانی ها را در بر می گرفت هم تعریف شد. بر اساس قوانین نژادی که این رژیم در دهه 50 میلادی تصویب کرد تبعیض و جدا سازی نژادی طیف وسیعی از فعالیت ها و مسائل را در بر می گرفت :
سیاهان حق رای نداشتند ؛ هردسته از اقلیت های قومی باید در منطقه و سرزمین های خاصی زندگی می کردند ، مشاغل برای گروه های نژادی خاص تعریف شده و متفاوت بود . غیر سفید ها در مناطق خاصی زندگی می کردند که از نظر اقتصادی و فرهنگی و توسعه قابل بهره برداری نبودند ، حق مالکیت زمین هم از آنها گرفته شده بود بطوریکه 80% زمین های این کشور در مالکیت سفید پوست ها بود و باقیمانده هم بین قبایل تقسیم شده بود بطوریکه در انتهای دهه 50 میلادی هر سیاه پوستی باید متعلق به یک قبلیه می بود و معلوم است که همین نظام قبلیه ای بین سیاهانی که هیچ نداشتند و شاهانی که دست نشانده همین رژیم بودند باعث چه رقابت و کشمکش هایی می شد. تبعیض از طریق جداسازی مشاغل به جداسازی در اماکن عمومی ، مراکز آموزشی و نهایتا به حذف سیاهان از صحنه سیاسی ودولتی انجامیده بود . هر صدای مخالفی خصوصا از جانب گروه های سیاسی سیاه پوستان و همچنین سفید پوست های همراه با آنها شدیدا سرکوب می شد.مخالفان هم به روش های مختلفی ازجمله خشونت ، تظاهرات ، اعتصاب وحتی خرابکاری دست می زدند تا اعتراضشان را نشان بدهند. این بود که بیشتر فعالان سیاسی منجمله نلسون ماندلا 27 سال را پشت میله های زندان گذراندند . ذکر این نکته بد نیست که حزب کنگره ملی به رهبری نلسون ماندلا از سوی دولت آفریقای جنوبی به عنوان حزبی تروریست لقب گرفته بود و کشورهایی مثل امریکا آنها را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده بودند.
بهرحال این وضع و سرکوب شدید و تبعیض تا آنجا ادامه پیدا کرد که بتدریج صداهای گوناگونی از سراسر جهان بلند شد .در سال 1961 آفریقای جنوبی از گروه کشورهای مشترک المنافع بریتانیایی رانده شد و در1985 امریکا و انگلیس تحریم های هوشمندی را علیه این رژیم وضع کردند که با همراهی بقیه جامعه بین المللی همراه شد . در 1990 دولتی بر سر کار آمد که هدفش آشتی ملی ،اصلاحات و بازگرداندن دوباره حقوق سیاهان بود. نلسون ماندلا همان سال از زندان آزاد شد و در 1994 دکلرک رییس دولت آفریقای جنوبی از بین رفتن سیستم آپارتاید را اعلام کرد ؛ قانون اساسی بازنویسی شد ؛ در اولین انتخابات آزاد تاریخ این کشورکه سیاهان هم حق رای داشتند نلسون ماندلا به ریاست جمهوری برگزیده شد و .... و باقی را همه می دانند.


در تاریخ رژیمی وجود دارد که سال 1948 تاسیس شده ، دوست رژیم آپارتاید بود و خودش آپارتایدی دیگر است. تقریبا تمام مشخصات آن تبعیض نژادی دیگر در آن اجرا می شود بجز اینکه این یکی خود را علنا و با پررویی تمام تنها دموکراسی موجود در خاورمیانه معرفی می کند که البته با در نظر گرفتن همسایگانی چون فرعون مصر و شاهان اردن و سعودی خیلی پربیراه هم نمی گوید.
بهرحال روندی که برای آپارتاید شروع شده بود برای این هم شروع شده: چند روز پیش در انگلیس اتحادیه فروشگاه ها تصمیم گرفتند کالاهایی که از شهرک های اشغالی در کرانه غربی به اروپا صادر می شوند را، تحریم کنند و قراربر این شد بیشتر فروشگاه های زنجیره ای در انگلیس به این تحریم بپیوندند. حالا هم این خبر منتشر می شود که هلند به هیات شهرداران اسراییلی اجازه ورود به این کشور را نداده چون در این هیات شهرداران شهرک های یهودی نشین عضویت داشتند . شاید چون خود هلندی ها که زمانی استعمارگر آفریقای جنوبی بودند و نظام تبعیض را پایه گذاری کردند از همه بهتر می دانند عواقب این کار چیست و واقعیت کجاست .
به این ترتیب شمارش معکوس این نظام جعلی و نژاد پرست آغاز شده و فلسطینی ها به کمی مقاومت و صبر،همدلی والبته اتحاد بیشتر نیاز دارند. آدم هایی مانند مروان برغوثی هستند که سالهاست در زندان های اسراییل زندانی اند و روزی آزاد خواهند شد. اما اینکه آیا دکلرک دیگری در اسراییل پیدا می شود یا نه را زمان تعیین خواهد کرد هرچند غیر ممکن است که نباشند.

نهایت آنکه : سنای امریکا در دهه 90 میلادی تصمیم گرفت نام حزب کنگره ملی آفریقا را از لیست سازمان های تروریستی پاک کند ولی ظاهرا در سال 2008 هنوز هم این لیست مسخره که نام هایی همچون حماس و حزب الله به درخواست اسراییل و اجابت امریکا در آن هستند هنوز هم به روز نشده بود چون ماندلا بازهم برای ورود به امریکا نیازمند اجازه خاص بوده بطوریکه صدای وزیر خارجه وقت هم در می آید . + و ثابت می کند امریکا با وجود اینکه مهد تکنولوژی است اما طبقه حاکم صحنه سیاسی اش هنوز هم از جریان روز دنیا بیست سالی عقب هستند و همین باعث می شود نخواهند قبول کنند جهان دیگر آن جهان قبل نیست چون

آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت!**در همین رابطه : بنال وطن +* نگاهی به تاریخ جهان : کتابی نوشته "جواهر لعل نهرو" از رهبران ضد استعمار بریتانیا و نخست وزیر هند.