Saturday, September 25, 2010

ظهور و سقوط امپراطوری روم

فواره ای بود که زیادی به هوا رفته و خیلی بلند شده بود . آن فواره دیگرعملا از نقش فواره بودن خارج شده و طغیان کرده بود. آن فواره سرنگون شد !