Wednesday, March 16, 2011

بحرین خاردر چشم ؛ استخوان در گلو

معمولا در حوادثی که در دنیا روی می دهد رسم بر این است که تلویزیون ها و روزنامه ها و .. عکس های خونین و بدمنظره را نشان نمی دهند و استدلال- درست یا غلط -اینست که احساسات بیننده جریحه دار می شود یا ممکنست بچه ای در سنین زیر 18 سال این تصاویر وعکس ها را ببیند و دچار ناراحتی شود.

رابرت فیسک - روزنامه نگار انگلیسی - در این ویدئوی یوتیوب موضوعی را تعریف می کند، او می گوید از کشتار صبرا و شتیلا بدست اسراییلی ها عکس هایی تهیه کرده بودم و برای سردبیرم در لندن فرستاده بودم ؛ سردبیر کذایی اول باور نمی کرد عکس ها واقعی هستند بعد که دید قضیه جدی است گفت: نمی توانیم این عکس را چاپ کنیم. پرسیدم : چرا ؟ گفت چون این ها مرده هستند ومرده ها احترام دارند.
فیسک می گوید به او گفتم: کدام احترام؟ وقتی زنده بودند برایشان - و برای انسان بودنشان و زندگی شان- احترامی قایل نبودید و حالا می خواهید برای مرده شان قائل باشید ؟

شاید چون آن سردبیر می دانست عکس ها تاثیری گران برآدم ها دارند و می توانند ناگهان احساسات عمومی را نه جریحه دار، بلکه علیه عامل خشونت برگردانند.

این شد که من وظیفه دارم این عکس را از یک جوان کشته شده بحرینی منتشر کنم. اگر توانایی دیدنش را ندارید نگاه نکنید اما اگر دیدید بدانید شیعه قرن هاست مظلومست و اگر قرارست شیعیان دنیا هرجا صدایشان علیه ظلم بلند می شود دیگران جمهوری اسلامی را متهم به تهییج احساسات و خط دادن و تلاش برای بسط نفوذ کنند پس جمهوری اسلامی چه باکی دارد اگر جدی درگیر قضیه شود چون که درهرحال متهم است اما شیعیان تا کی باید بخاطر ملاحظات سیاسی قربانی و کشته شوند ؟
کافیست در یک گوشه دنیا یک دانشجوی یهودی احساس کند دیگران نگاه چپ به او انداخته اند تا همه روزنامه ها و دولت اسراییل بسیج شوند و موضوع را بزرگ کنند و یهودی ستیزی راه بیندازند ولی شیعه در بحرین ، عربستان ، افغانستان ، کشمیر ، پاراچنار و لبنان و ... کشته شود و کسی صدایش درنیاید ؟این هم یک سری عکس دیگر از بحرین هستند که واقعا نشان می دهند چه بر سر مردم این جزیره می آید وچطور عده ای ناآگاه و کج فهم - داخلی و خارجی، یکسان- که هنوزهم بخاطراتفاقات پس از انتخابات طلبکارند و دو مورد را قیاس مع الفارق می کنند و پیش خودشان نتیجه می گیرند که بحرینی ها هرچه سرشان بیاد حق شان است و ایران حق اعتراض ندارد.


و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون