Sunday, June 16, 2013

میزان رای ملت است. میزان رای ملت است.
این یعنی :

۱- سال ۱۳۹۲ : حسن روحانی رییس جمهور منتخب مردم است.
۲- سال ۱۳۸۸ : محمود احمدی نژاد رییس جمهور منتخب مردم بود.

۳- دوستان هوادار آقای دکتر حسن روحانی : پیروزی کاندیدای منتخبتان مبارک. یک حسنی که اصلاحتی ها دارند اینست که اقلا همگی با هم دستشان توی یک دست است. این خودش ویژگی کمی نیست.
 
۳- دوستان اصلاحاتی که من را فالو می کنند اگر دوست ندارید این بند را نخوانید متاسفم ولی : من به سهم خودم هیچ کدام از سبزها و اصلاحاتی ها و هوادارانشان در وب را بخاطر کارهایی که در سال ۸۸ کردند یا حرف هایی که زدند و نوشتند نمی بخشم. چون جای داغ آن حرف هایی که زدند و خونی از کارهایشان به دل ما گذاشتند هنوز بر دل و ذهن ما مانده است. 

۴- از دیدی دیدی کردن یا منع کردن دیگران خوشم نمی آید ولی خوب نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و نگویم خود کرده را تدبیر نیست. روی این جمله به اصولگراها برمی گردد. به مغرور ها٬ به خودعمار پندارها٬ به احساس تکلیف کن ها٬ به با بصیرتها٬ به شکارچیان جریان انحرافی ٬ به کسانی که بو می کشیدند و جریان انحرافی پیدا می کردندو به فتنه پیوندش می زدند.دلم می خواهد بهشان بگویم : نوش جان ! خوب خوردید. 

۵- این انتخابات ثابت کرد احمدی نژاد به اصولگراها نچسبیده بود بلکه این اصولگرایان بودند که روی سونامی که احمدی نژاد در جامعه ایجاد کرد سوار شدند و فکر کردند علی آباد شهری است. نفهمیدند که علی آباد ده کوره هم نیست. رای اصولگرایان در جامعه ایران بیشتر از این نیست و نخواهد بود و شاید روز به روز از آرایشان کمتر هم شود که بیشتر نشود. 

۶- اصول گرایان حالا منتظر باشند تا صبح دولتشان بدمد چون این تازه از نتایج سحر است. شورای شهر را که باختند٬ انتخابات بعدی که می بازند انتخابات مجلس است.  

۷- من با اصول گرا جماعت کاری ندارم. روی سخنم با دوستانی است که هوادار احمدی نژاد بودند و هستند چون متوجه شدند حق و باطلی وجود دارد و اینجا در حق فرد یا افرادی ظلمی روی داده است. دلتان برای شکست اصولگراها نسوزد. برای احمدی نژاد هم نسوزد. او هم خسته شده بود احتیاج به استراحت فکری و روحی و جسمی داشت چون بار سنگینی روی دوشش بود و وزنه های سنگینی به پایش بسته بودند. و اصولا همان بهتر که هر ۸ سال یک بار چهره جدیدی روی کار بیاید تا فرق خوب و بد ٬ ضعیف و قوی٬ دوغ و دوشاب معلوم شود. همه اینها امتحان است :دعا کنیم از امتحان الهی سربلند بیرون بیاییم. 

۸- روی دربایستی نداریم حسن روحانی ناپلئونی رای را آورد٬ ولی بهرحال آورد! حسن روحانی یکی از ماست. مسلمان است ٬ نماز می خواند ٬ ایرانی است٬ دشمن ما نیست هموطن است. رییس جمهور و مورد پسند نیمی از جامعه ماست. کمکش کنیم هرکاری از دستش برمی آید برای بهتر شدن جامعه مان بکند. سنگ بسته به پایش نشویم. چوب لای چرخش نگذاریم٬ دست و پایش را نبندیم. اذیتش نکنیم. برایش ژنرال بازی در نیاوریم. رمال و سحر زده نخوانیمش. به اطرافیانش تهمت جن گیری و دزدی و هیزی نزنیم. در اوضاع اقتصادی سختی که کشور درگیرش است سکه و ارز میلیاردی با هدف اختلال در بازارنخریم٬به شایعه قحطی دامن نزنیم٬  قدش٬ لباسش٬صورتش٬ ریشش٬ عبایش( به جای کاپشنش) و حرف زدنش را مسخره نکنیم٬ مجلس رفت برایش دو دو نکنیم٬ نگوییم فضولی بعضی کارها به او نیامده٬ اگر در موردی باهاش هم عقیده نبودیم سعی کنیم نقدش کنیم اما انصاف داشته باشیم : کلا بنا را بر سازگاری بگذاریم و سعی کنیم باهاش خوب باشیم.