Friday, March 30, 2012

خطوط گسل


شبکه انگلیسی الجزیره یک برنامه عالی دارد به اسم خطوط گسل Fault Lines - البته این ترجمه ای است که من برای این کلمه می گذارم و عملا ترجمه کلمه به کلمه آن است و شاید کسی بتواند بهتر از آنرا پیشنهاد بدهد تا من هم آنرا عوض کنم... بهرترتیب این برنامه یکی از بهترین و خوش ساخت ترین برنامه هایی است که در چند سال گذشته همیشه در الجزیره نشان داده شد البته نشان می دهد چقدر ادم های خوش فکر می توانند در شناساندن دنیا به دیگران کمک کنند. خطوط گسل همچنین برای من دریچه ای به سوی جامعه امریکا - و گاهی امریکای لاتین- و شناختن و دیدن آن بوده است.

سری جدید آن ظاهرا در مورد جنبش تسخیر وال استریت Occupy Wall Street است که عملا به همه جای امریکا سرایت کرد. اولین ویدئوی این سری از این برنامه در یوتیوب آپلود شده و من اینجا می گذارم. اگر بعد از این هم بقیه ویديوهایش آپلود شدند کم کم به همین صفحه اضافه می کنم. پیشنهاد می کنم دیدن این ویدئو را از دست ندهید.  

 


No comments: